Relining Relining

Lining-metoden

Lining-metoden, även kallad strumpa/foderteknik, är en reliningmetod som innebär att man skjuter in en “strumpa” indränkt i epoxi i rörsystemet och sedan låter strumpan härdas under tryck.

Slutresultatet av strumpan blir ett gastätt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla röranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsförstärkningar. Vid strumpinstallationer används flera olika material, strumpan i sig och det man impregnerar strumpan med.

När epoxin härdar stelnar strumpan, en process som tar några timmar. Påstick i rörsystemet slipas sedan ut med en tryckluftsdriven fräs. Strumpmetoden lämpar sig vid all invändig renovering i fastigheter, samlingsledningar, huvudledningar som oftast ligger ingjutna i källargolv som betjänar övriga ledningar i fastigheten och servisledningar som ligger utanför huskroppen och ansluter till kommunens ledningsnät, samt dagvattenledningar från yttertak till källare. Metoden kan användas även under fuktiga förhållanden. Strumpmetoden med epoxiimpregnerad polyesterfilt fungerar bra i de flesta fall i rör dimensioner från 63–225 mm.

Relining lämpar sig såväl till stora flerfamiljshus till enskilda villor.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Vi arbetar ifrån moderna miljösmarta fordon där all hantering av epoxi sker i sluten miljö.

Kontakta oss