Fastighetsbolag Fastighetsbolag

Opal VVS AB har de riktiga resurserna och behörigheterna för ramavtalen

Opal VVS AB samarbetar

idag med ett flertal fastighetsbolag i Storstockholmsområdet inom både den offentliga och privata sektorn dels i egen regi, dels ihop med sina syskonbolag.

En viktig del i vår affärsidé

är att alltid ligga steget före gällande miljö- och kvalitetsarbetet.

  • Hela vårt affärsprogram är digitaliserat utifrån kvalitets- och miljökriterier.
  • Vi har möjlighet att tillsammans med våra kunder skapa digitala arbetsordermallar innehållande egenkontroller specificerade för efterfrågade krav.
  • Säker Vatten-formulären skickas nu digitalt direkt från arbetsplatsen med eventuella avvikelser noterade.
  • Vår personal arbetar mot BVB vid materialinköp till arbetsplatsen.
  • 2018 rullade företagets första hybridbil in i vagnparken.
  • Hela vår vagnpark ska 2019 vara dubbfri.

Kontakta oss