Vi har helheten
för era rör

Vi ser till att ni inte behöver bekymra er om vattnet,
värmen eller avloppet i ert hus

Den gröna opalen står för ett ädelt hantverk med hänsyn till miljön

Karl Edblom startade företaget Eliassons Rör AB 2012 med en inriktning mot privatpersoner
och fastighetsägare. Eliassons Rör förvärvades av Nytorp Energy Group 2017 och ändrade
inriktning och namn till Opal VVS AB under starten av 2018. Inriktningen framöver kommer
främst rikta sig mot professionella beställare och allmännyttan, utöver kommer även bostadsrättsföreningar
och privatpersoner fortsättningsvis vara en del av de kunder vi levererar till.
Den gröna opalen står för ett ädelt hantverk med hänsyn till miljön. Det är en grundpelare som
ligger som värdegrund i det dagliga arbetet.
Företaget finns i lokaler i Västberga, Stockholm. Vi har uppdrag i hela Stockholms län. Du känner
lätt igen våra bilar med den stora gröna opalen.
Opal VVS AB är givetvis Auktoriserad Installatör och har allt kunnande och de behörigheter
som behövs för alla VVS-arbeten, som Säker Vatteninstallation, Licens svets, BAS-P, BAS-U och Heta Arbeten.
Vi arbetar efter vår miljöplan som baserar sig på ISO 14001. I alla uppdrag följer vi kvalitetsplan
och kvalitetssäkring för ISO 9001.
Personalen på Opal VVS är utbildade till Energibyggare. Som installatörer inser vi vikten av att
vår personal är med och bidrar till att nå samhällets uppsatta energimål.
Läs mer om utbildningen på energibyggare.se

Andreas Lavrell

“Den gröna opalen står för ett ädelt hantverk
med hänsyn till miljön. Det är en grundpelare
som ligger som värdegrund i det dagliga arbetet.”
Andreas Lavrell, VD Opal VVS

Våra tjänster

Opal VVS har en bred bas av tjänster, allt från traditionell VS till spolning,
rörinspektion och relining. Hos Opal VVS kan vi stolt säga att vi kan leverera en helhet.

Välkommen till Opal VVS
med dina frågor och beställningar

Andreas Lavrell

VD
Andreas Lavrell

Pia Åhlund

Ekonomichef
Pia Åhlund

Marie Olsson

Löneadministratör
Marie Olsson

Michael Blommé

Produktionschef
Michael Blommé

Rickard Broberg

Projektledare
Rickard Broberg

Johan Blommé

Kvalitetsansvarig arbetsledare
Johan Blommé